به صفحه نظر سنجی خدمات آموزشی مجتمع فرهنگی آموزشی هانیه هوشمند خوش آمدید

خواشمندیم ضمن دقت در انجام نظرسنجی توجه داشته باشید که نظرات شما در بهبود کیفیت آموزشی مدرسه ما تاثیر شایانی خواهد داشت
از همکاری صمیمانه شما سپاسگذاریم
مدیریت دبستان هانیه هوشمندبازگشت